Ó nejsvětější Trojice

Ó nejsvětější Trojice, přebývající prostřednictvím své milosti v mé duši, klaním se ti. Ó nejsvětější Trojice, přebývající prostřednictvím své milosti v mé duši, učiň, ať tě víc a více miluji. Ó nejsvětější Trojice, přebývající prostřednictvím své milosti v mé duši, posvěcuj mě víc a více. Zůstávej se mnou, Pane, budiž mou pravou radostí.

(Odpustky 300 dní za každou jednotlivou prosbu i zvlášť vyslovenou)  

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz