Modlitba Eadmerova

Pro milost, že tě Bůh tak povýšil a svým přispěním učinil ti vše možným, prosíme tě, nejsvětější Paní, milosti plná, o účast na tvé slávě. Paní nejsoucitnější, zjednej nám dobro, pro něž se Bůh ráčil státi člověkem v tvém čistém životě. Nezdráhej se nás vyslyšeti. Ráčíš- li prositi svého Syna, hned tě vyslyší. Stačí, že chceš naše spasení: pak není možno, abychom se minuli svou spásou. Kdo by však mohl zmenšiti milosrdenství tvé? Nebudeš- li míti s námi útrpnost ty, Matko milosrdenství, co s námi bude, až nás příjde souditi tvůj Syn? Pomoz nám tedy, nejlaskavější Paní, a nehleď na množství našich hříchů! Pamatuj ustavičně, že náš Stvořitel přijal od tebe tělo lidské, ne aby hříšníky zavrhl, nýbrž aby je spasil. Kdyby ses byla stala Matkou Boží jen k  svému prospěchu, pak by se mohlo říci, že ti málo záleží na naší spáse nebo na našem zavržení. Bůh se však oděl tvým tělem pro spásu tvou i pro spásu všech lidí. Co by nám byla platna tvoje moc a tvoje sláva, kdybys nám nepopřála účasti na své blaženosti? Pomoz nám a chraň nás! Pomni, jak potřebujeme tvého přispění! Doporučíme se tobě: nedej nám zahynouti, nýbrž učiň, ať věčně sloužíme Synu tvému Ježíši Kristu a ať jej milujeme.

 

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz