Svatý Vincenc z Ferrary

Mluví- li se o reformátorech mravů, zde jest opravdový, a to jeden z největších. Vstoupil 17 letý do řádu sv. Dominika ve Valencii. Po studiích vyučoval svobodným uměním. Později povolán ke dvoru papežskému, nabízena mu i hodnost kardinálská, ale odmítl ji, vyžádav si, aby směl jako apoštolský misionář kázati všude. Svatostí života a plamennou řečí strhoval davy, že ve všech městech lidé všech stavů začínali život přísného pokání. byl nazýván "polnicí posledního soudu". Družina kněží ho stále provázela, aby svátostí pokání sloužili kajícníkům. Prochodil téměř celou západní Evropu. Skonal ve Vannes 61 letý 5. dubna 1419.

(Svátek 5. dubna)

Imprimatur: Prague, die 8 februarii 1944 Prael. Dr Theophilus Opatrný vicarius capitularis N1661

Svatý Vincenc z Ferrary

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz