Jací velikáni dějin se modlili růženec?

Růženec v církvi katolické

Od té doby, kdy sv. Dominik byl poučen od Panny Marie, aby rozšiřoval modlitbu sv. růžence, tisíce bludařů albigenských obrátil na pravou víru, nenalezneme skoro žádného světce, který by nebyl také vroucím ctitelem této krásné modlitby. Možno naň vztahovati, co kardinál Bertram řekl o úctě mariánské vůbec: "Kde Maria se uctívá, panuje víra v božství Ježíšovo. Neboť kdo Syna Panny Marie uznává za Boha, musí samo sebou úctu míti před jeho nejsvětější matkou. Slovo "Bohorodička" je jistou známkou pravého křesťanství. Kde se však kolena již nesklánějí před Kristem Bohem, tam nezaznívá ani " Zdrávas" v opuštěných kostelích". 
Řada současníků Antonína Dvořáka vzpomínala, jak často viděla tohoto umělce klečet v kostele sv. Ignáce s růžencem v ruce. Slavný francouzský maršál Foche se rovněž často a třeba i veřejně před svými vojáky modlíval růženec. Mnoho jiných vědců a umělců i množství mladých lidí s růžencem v rukou usvědčuje mínění těch, co připisují růženec "starým babaám", z omylu. Modlitba růžence je šťastné spojení modlitby ústní - odříkávání zdrávasů - s modlitbou rozjímavou, uvažováním o důležitých událostech ze života Kristova a Panny Marie. Růženec může být pro každého úvodní pomůckou, jak se naučit rozjímat, ale i mistrovskou školou rozjímavé modlitby. Růženec není bezmyšlenkovitým drmolením zdrávasů, ale vnitřním rozjímáním, při kterém současně vyslovujeme a opakujeme pozdrav nebeské Matce a prosíme jí o pomoc. V La Salletě, v Lurdech, ve Fatimě a všude tam, kde se v posledních letech Panna Maria zjevila, naléhavě vybízela lidstvo k denní modlitbě růžence na usmíření hříchů a na oddálení trestu, který na sebe lidé svolávají svými hříchy.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz