Sedmero svátostí

Křest, biřmování, Svátost oltářní, pokání, pomazání nemocných, svěcení kněžstva a svátost stavu manželského.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz