Za zemřelé rodiče

Bože, jenž jsi nám přikázal ctíti otce a matku, slituj se dobrotivě na mými zemřelými rodiči, odpusť jim, čím se prohřešili, a dej, abych se s nimi jednou shledal v radosti věčné slávy. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz